IOD

Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni Lekarskiej Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń

Kontakt z Inspektorem jest możliwy poprzez email : iod@rProtection.com.pl